Kadernota 2020-2023

menu

Inleiding

Het financiële beleid van gemeente Etten-Leur verdelen we onder in diverse elementen waaronder de reserves en voorzieningen. In maart 2017 stelde de gemeenteraad het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’ in de ‘financiële verordening gemeente Etten-Leur 2017’ vast. We actualiseren het inzicht in de financiële positie jaarlijks gelijktijdig met de kadernota.

Doelstelling

De doelstelling van deze ‘Financiële positie reserves en voorzieningen 2019’ is om een actueel beeld te geven van de reserves en voorzieningen van de gemeente Etten-Leur. We geven hier inzicht in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. Zo kan de gemeenteraad zijn kaderstellende rol goed uitvoeren. Hierbij hoort onder andere het vaststellen van de uitgangspunten voor de reserves en voorzieningen. Deze uitgangspunten zijn afgeleid uit het ‘Beleidskader reserves en voorzieningen’.

Voor de financiële positie reserves en voorzieningen geldt als basis de uitkomsten van de jaarrekening 2018 en de huidige meerjarenraming 2019-2022. Ook namen we de wijzigingen uit deze kadernota 2020-2023 (inclusief de eerste bestuursrapportage 2019) hierin mee.