Kadernota 2020-2023

menu

Totaal reserves 2018-2023

De ontwikkeling van de reserves van 2018 tot en met 2023 leest u in dit overzicht:

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene risico reserve

9.489

3.790

4.110

4.126

4.095

5.999

Rekeningsaldi

-2.461

0

0

0

0

0

Totaal algemene reserves

7.028

3.790

4.110

4.126

4.095

5.999

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

12.461

11.911

11.371

10.845

10.346

9.861

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

6.672

6.385

6.099

5.812

5.526

5.240

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

19.133

18.296

17.470

16.658

15.872

15.101

Reserve Volkshuisvesting algemeen

184

69

69

69

69

69

Reserve Landschapsbeheer/-beleid

212

114

114

114

114

114

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

889

770

701

701

701

701

Reserve Automatisering

465

288

202

202

202

202

Reserve Elektronische dienstverlening

338

187

30

30

30

30

Reserve Jeugdbeleid

32

0

0

0

0

0

Reserve Sociale Domein

0

0

0

0

0

0

Reserve Beheren op Niveau

0

250

125

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves (overig)

2.119

1.677

1.240

1.115

1.115

1.115

Reserve Exploitatierisico's

6.420

6.320

6.270

6.220

6.170

6.170

Reserve StructuurvisiePlus

3.281

5.470

6.200

6.405

6.610

6.610

Reserve Compenserend groen

52

52

52

52

52

52

Reserve Cultuur

343

308

258

208

158

158

Totaal reserves Grondbedrijf

10.095

12.149

12.779

12.884

12.989

12.989

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf

38.375

35.912

35.598

34.783

34.071

35.204