Kadernota 2020-2023

menu

Rekeningsaldi

Reserve Rekeningsaldi

Datum instelling

Vóór 2000

Soort reserve

Algemene reserve (rekeningresultaat vóór bestemming).

Doelstelling/ bestemming

Het rekeningsaldo van een bepaald jaar wordt eerst afzonderlijk gepresenteerd voordat het saldo bestemd wordt. Het betreft hier het saldo exclusief het saldo van de grondexploitaties. Volgens bestaand beleid wordt het resultaat grondexploitatie toegevoegd aan de reserves Grondbedrijf.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Maximaal het rekeningresultaat van het afgesloten begrotingsjaar.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wijze van besteding

Bij vaststelling van de jaarrekening geeft de gemeenteraad bestemming aan het resultaat.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

-2.461

0

0

0

0

Stortingen

2.866

0

0

0

0

Onttrekkingen

405

0

0

0

0

Stand 31 december

0

0

0

0

0