Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Automatisering

Reserve Automatisering

Datum instelling

2004

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve is gevormd om incidentele kosten op het gebied van automatisering op te kunnen vangen.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Niet bepaald.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wijze van besteding

De knelpuntenprojecten om gezamenlijk tot een nieuwe infrastructuur te komen, worden hieruit betaald. Ook kan de reserve ingezet worden voor incidentele automatiseringskosten.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

465

288

202

202

202

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

177

86

0

0

0

Stand 31 december

288

202

202

202

202