Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Cultuur

Reserve Cultuur

Datum instelling

Vóór 2000

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Deze reserve wordt ingezet om in woonwijken en op bedrijventerreinen, na oplevering en inrichting, culturele elementen aan te brengen (bijvoorbeeld kunstwerken).

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Niet bepaald.

De omvang van de reserve wordt bepaald door het tempo waarin de gronduitgifte plaatsvindt en de uitwerking van de plannen per wijk.

Overige toevoegingen

Voeding gebeurt ten laste van de grondexploitatie in de vorm van een storting per verkochte meter bouwgrond.

Wijze van besteding

Na afronding van een nieuwbouwlocatie wordt in overleg met de bewoners een plan opgesteld om in de wijk culturele elementen (kunstwerken) te plaatsen. Jaarlijks worden de werkelijk bestede bedragen aan deze reserve onttrokken.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

343

308

258

208

158

Stortingen

15

0

0

0

0

Onttrekkingen

50

50

50

50

0

Stand 31 december

308

258

208

158

158