Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Elektronische dienstverlening

Reserve Elektronische dienstverlening

Datum instelling

2007

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve is bestemd voor de uitvoering van het ‘Programma ambitie dienstverlening’.

Periode reserve

2020

Minimum

€ 0

Maximum

€ 1.663.000 (maximum gebaseerd op het ‘Realisatieplan ambitie dienstverlening’, voorheen elektronische dienstverlening).

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wijze van besteding

Reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘Realisatieplan ambitie dienstverlening’.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

338

187

30

30

30

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

151

157

0

0

0

Stand 31 december

187

30

30

30

30