Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Jeugdbeleid

Reserve Jeugdbeleid

Datum instelling

2011

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Het doel waarvoor deze reserve in het verleden is gevormd, is niet meer aan de orde. Voorgesteld wordt om de reserve op te heffen en het restant van de reserve toe te voegen aan de algemene risicoreserve.

Periode reserve

2011 - 2018

Minimum

Niet van toepassing,

Maximum

Niet van toepassing.

Overige toevoegingen

NIet van toepassing.

Wijze van besteding

NIet van toepassing.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

32

0

0

0

0

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

32

0

0

0

0

Stand 31 december

0

0

0

0

0