Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein

Datum instelling

2012

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve ‘Sociaal Domein’ bood samen met het gesloten systeem de mogelijkheid om de decentralisaties geleidelijk in de gemeentebegroting te laten landen. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is besloten om de reserve Sociaal domein per 1 januari 2019 op te heffen.

Periode reserve

2012-2018

Minimum

Niet van toepassing.

Maximum

Niet van toepassing.

Overige toevoegingen

Niet van toepassing.

Wijze van besteding

Niet van toepassing.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

0

0

0

0

0

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Stand 31 december

0

0

0

0

0