Kadernota 2020-2023

menu

Totaal voorzieningen 2018-2023

De ontwikkeling van de voorzieningen van 2018 tot en met 2023 leest u in dit overzicht.

(bedragen x €1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst

Voorziening Onderhoud Gebouwen

3.216

2.231

1.919

1.433

1.491

1.550

Voorziening Beheren Op Niveau

15.721

13.946

12.863

11.686

10.509

9.332

Voorziening Sportaccommodaties

2.151

2.420

1.464

1.413

1.748

2.084

Voorziening Inventaris gymlokalen

146

159

163

164

148

133

Voorziening onderhoud nieuwe zwembad

60

161

261

362

462

563

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

181

225

133

176

220

263

Totaal onderhoudsvoorzieningen

21.475

19.143

16.803

15.234

14.580

13.925

Overige voorzieningen algemene dienst

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

397

397

397

397

397

397

Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein

754

754

754

754

754

754

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

2.463

2.466

2.470

2.471

2.472

2.473

Voorziening Riolering

1.833

1.785

1.632

1.316

937

603

Voorziening Vervanging riolering

5.625

5.385

5.077

4.863

4.635

4.427

Voorziening Dubieuze debiteuren

150

149

148

147

146

145

Voorziening Parklaan

59

0

0

0

0

0

Voorziening Afval

532

267

271

288

315

304

Voorziening verlof Individueel Keuzebudget

120

120

120

120

120

120

Voorziening Personeel

303

303

303

303

303

303

Voorziening claims en juridische geschillen

165

165

165

165

165

165

Totaal overige voorzieningen

12.401

11.791

11.338

10.825

10.245

9.692

Voorziening Grondbedrijf

Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf

2.673

2.113

2.113

338

338

338

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf

36.549

33.048

30.254

26.397

25.163

23.954