Kadernota 2020-2023

menu

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de kadernota 2020-2023 moeten we de meerjarenraming actualiseren.
Hiervoor passen we diverse indexeringpercentages voor de jaren 2020-2023 aan. De maatregelen uit deze kadernota verwerkten we niet in dit overzicht.

Inwoners en woningen

We actualiseren de prognoses voor inwoner- en woningaantallen. De actuele cijfers baseren we op de prognoses van de eigen organisatie op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aangezien de definitie van een woning(eenheid) voor de verschillende onderdelen binnen de begroting verschillend is, geven we de mutatie van de woningaantallen als kader mee.

woningen

toename

inwoners

toename

2018

18.732

235

43.532

248

2019

18.967

198

43.780

257

2020

19.165

185

44.037

241

2021

19.350

348

44.278

452

2022

19.698

130

44.730

130

2023

19.828

130

44.860

130

2024

19.958

130

44.990

130

2025

20.088

130

45.120

130

2026

20.218

130

45.250

130

2027

20.348

130

45.380

130

2028

20.478

45.510