Kadernota 2020-2023

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven we naast de verplichte toelichting op het grondbeleid, ook een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus. Naast de algemene ontwikkelingen benoemen we de risico’s.

Algemene ontwikkelingen

We werken aan een Omgevingsvisie die een beeld geeft van de veranderingen in het bestaand stedelijk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2030. Voor alle projecten maken we een planning en een berekening van kosten en inkomsten. Dit doen we in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus en de omgevingsvisie.