Kadernota 2020-2023

menu

Bedrijventerreinen 2020-2023

Prognose

bedrijventerreinen in m²

2020

2021

2022

2023

> 2023

Totaal

Vosdonk-Zuid

0

Kavels

5.350

5.350

Kavel + woning

3.600

2.600

2.100

8.300

Vosdonk-Noord

0

Oude kerkstraat

15.750

15.750

15.750

31.475

78.725

Totaal

8.950

18.350

17.850

15.750

31.475

92.375