Kadernota 2020-2023

menu

Wonen

De afspraken over de woningbouwproductie voor de periode 2020 – 2026 baseerden we op de provinciale Bevolkings- en woningbouwbehoefteprognoses. Het gemeentelijk programma voor de periode tot 2021 baseren we op het Beleidskader 2018-2021. Het doel van de gemeenteraad is om in de periode 2018 – 2021 minstens 800 woningen te bouwen. De woningen komen onder andere in de Spoorzone, Schoenmakershoek-Oost, De Streek en op diverse binnenstedelijke locaties. Op termijn is een nieuwe locatie buiten bestaand stedelijk gebied nodig. De gemeenteraad neemt hierover in de Omgevingsvisie een besluit.

Een gedetailleerd overzicht van het woningbouwprogramma per 1 januari 2020 leest u in het woningbouwprogramma 2020-2023.