Kadernota 2020-2023

menu

Investeringsruimte 2020-2023

Om nieuwe investeringen te kunnen doen, namen we jaarlijks € 75.000 aan kapitaallasten op als beschikbare investeringsruimte.

Door gewijzigde regelgeving vallen werkzaamheden in de openbare ruimte niet meer onder “groot onderhoud”, maar worden gezien als “investering”. Bij de begroting 2019 verlaagden we hiervoor de storting in de voorziening en verhoogden we de investeringen op het investeringsplan met € 2.000.000 per jaar. Op basis van deze wijzigingen verhogen we de jaarlijkse ruimte voor kapitaallasten naar € 170.000 per jaar. Het bedrag dat we hiervoor kunnen investeren is afhankelijk van de levensduur van de investering en ligt ongeveer tussen de € 200.000 en € 4.000.000.