Kadernota 2020-2023

menu

Krediet - kantooromgeving

In de eerste bestuursrapportage 2019 stellen we de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor:

  • Verhoging krediet werkomgeving Stadskantoor € 175.000

De aanpassing van de kantooromgeving heeft tot doel het transparanter maken van de werkomgeving en het introduceren van een flexibel werkplekconcept. Voor de aanpassing van de kantooromgeving stelde de gemeenteraad een krediet van € 670.000 beschikbaar. Het budget is mede gebaseerd op een eerdere verbouwing voor de verhuizing van de Regio West-Brabant (RWB) naar de tweede verdieping in het Stadskantoor. Voorzien werd het aanpassen van de pantry’s, het vervangen van het kantoormeubilair, het plaatsen van glazen wandpanelen en het creëren van verschillende soorten overlegruimten.

Na het raadsbesluit startten we met het verder uitwerken van het ontwerp voor de nieuwe kantooromgeving. Bij het uitwerken van het ontwerp hanteerden wij het concept van de 3 S’en: Situatie, Samenwerken en Sfeer.

We vinden het belangrijk dat de nieuwe werkomgeving aansluit bij de gewenste manier van werken: gericht op flexibiliteit en samenwerken, zowel intern als met externen. Daarvoor zijn verschillende typen werkruimten (situatie) nodig die er nu niet zijn. Daarnaast moet een werkomgeving ook een hedendaagse en inspirerend karakter (sfeer) hebben. Goed werkgeverschap is ook een belangrijk doel. Zeker in een tijd waarin goed personeel hebben en houden niet altijd even gemakkelijk gaat. Etten-Leur staat goed bekend als werkgever en dat willen we graag zo houden.

Om binnen het bestaande budget te blijven werkten we op basis van de 3 S’en een basisvariant uit. De Basis-variant is een variant waarmee fysieke, bouwkundige veranderingen worden aangebracht aan het gebouw. Deze variant creëert de voorwaarden voor een andere manier van werken. We krijgen daarmee de beschikking over grotere en kleinere werk-, overleg- en ontmoetingsplekken en nieuw kantoormeubilair. Dit is de variant die op dit moment wordt gerealiseerd bij de verbouwing van het Stadskantoor.

Met de Basis-variant wordt nog geen hedendaagse omgeving tot stand gebracht. Daarom is naast de Basis-variant nog een tweetal varianten uitgewerkt:

  1. de BasisPlus-variant: In deze variant wordt de kantooromgeving meer inspirerend en uitnodigend voor intensiever samenwerken gemaakt. Dit bereiken we onder meer door het aanbrengen van aansprekende wandafbeeldingen met lokale thema’s en whiteboardwanden in alle overlegruimten. De meerkosten ten opzichte van de Basis-variant bedragen € 80.000.
  2. De Plus-variant: In deze variant wordt maximaal invulling gegeven aan de uitgangspunten van de 3 S’en. Ook de kantoorruimten worden voorzien van wandafbeeldingen met lokale thema’s en in een aantal kantoorruimten worden speciale hoeken ingericht om samen te werken en in ontmoetingsruimten komt passende verlichting. De meerkosten ten opzichte van de Basis-variant bedragen € 175.000.

Indien we kiezen voor de Plus-variant, brengen we onze werkomgeving naar een hoger niveau. De inrichting en mogelijkheden van de ruimten maken het verschil voor een effectieve, efficiënte en creatieve manier van werken.

We stellen voor de Plus-variant te realiseren en het daarvoor extra benodigde budget van € 175.000 beschikbaar te stellen. Deze investering schrijven we af in 15 jaar, de jaarlijkse kapitaallasten zijn € 13.000.