Kadernota 2020-2023

menu

Omschrijving

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame middelen’ die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen aan haar inwoners en andere partners te leveren. In deze paragraaf beschrijven we hoe we omgaan met het onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapitaalgoederen zijn verdeeld in:

  • kapitaalgoederen openbaar gebied;
  • kapitaalgoederen gebouwen;
  • kapitaalgoederen sportaccommodaties.