Kadernota 2020-2023

menu

Rapport Rekenkamer

De gemeenteraad besloot op 6 februari 2018 het eindrapport van de Rekenkamer West-Brabant 'Onderzoek onderhoud en beheer openbare ruimte gemeente Etten-Leur' te onderschrijven.

In dit rapport zijn vier aanbevelingen opgenomen. Per aanbeveling rapporteren we over de stand van zaken:

 1. vermijd kwetsbaarheden door veel uit te besteden
  We namen kennis van dit advies. We koppelden hier geen specifieke actie aan. De huidige formatie, inclusief de uitbreiding die bij de begrotingsbehandeling 2019 is vastgesteld, handhaven we.
 2. introduceer een scherpere norm kostensystematiek
  Het college heeft de gemeenteraad toegelicht hoe we dit toepassen. Voor het onderdeel verharding van BON gebruiken we al een scherpe norm voor de kostensystematiek. De gevolgen van marktontwikkelingen nemen we hierin mee.
 3. wees ruimhartiger in de samenwerking met andere gemeenten
  De gemeente werkt op heel veel gebieden al samen met andere gemeenten. Waar dat voor ons positief is en/of rendement oplevert zoeken we altijd samenwerking met andere gemeenten.
 4. benut meer de mogelijkheden van burgerparticipatie
  Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel vant het collegewerkprogramma. Vanuit die invalshoek is hier al extra aandacht voor in alle onderdelen van het beheer openbare ruimte.

Conclusie:
De conclusie is dat deze punten door de organisatie, waar mogelijk, zijn opgepakt. Verdere voortgang rapporteren we niet meer.