Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Samenwerking met inwoners (schaal 1-10)

2018

6,2

6,4

6,1

Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie van de gemeente (schaal 1-10)

2018

6,8

6,9

6,6

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV)

2019

619

643

678

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)

2019

647

666

753

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV)

2018

231.000

239.000

243.000

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl