Kadernota 2020-2023

menu

Burgerzaken

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet de basisregistratie personen (BRP), de burgerlijke stand, nationaliteitswetgeving, de Kieswet, de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet 1994 uitvoeren. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het:

  • registreren van persoonsgegevens;
  • opmaken van akten van geboorte, huwelijk, echtscheidingen en overlijden;
  • sluiten van huwelijken en partnerschappen;
  • organiseren van verkiezingen;
  • afgeven van reisdocumenten, rijbewijzen en andere documenten;
  • bijhouden van beveiligingsmaatregelen op dit taakveld;
  • begeleiden van inwoners bij verzoeken om Nederlander te worden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Ambitie dienstverlening bestaat uit verschillende projecten onderverdeeld in: Antwoord voor bedrijven, Antwoord voor inwoners, Antwoord voor medewerkers. Hieronder vallen onder andere: klanttevredenheidsonderzoek, ondernemerspeiling, digitalisering dienstverlening, hostmanship, cultuuromslag manier van werken en lean-klantreis.

Dit is meer dan wettelijk verplicht. Er komen echter steeds meer wettelijke verplichtingen voor de digitalisering van producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn de komende Wet digitale overheid (Wdo), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur en de Regeling voorzieningen Generieke Digitale Infrastructuur. Ook heeft Europese regelgeving gevolgen voor de Nederlandse dienstverlening vanuit de overheid. Bovendien vraagt de Omgevingswet een cultuurverandering die besloten is in de waarden van hostmanship.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.903

1.796

1.752

1.756

1.760

Baten

610

497

548

446

460

Totaal

-1.293

-1.298

-1.205

-1.310

-1.300

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Ambitie dienstverlening, huwelijken, burgerlijke stand, naturalisatie, bevolkingsregister, reisdocumenten, rijbewijzen, verkiezingen en landmeten.