Kadernota 2020-2023

menu

Onroerendezaakbelasting niet-woningen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De gemeente moet de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uitvoeren. Volgens de wet WOZ moet de gemeente elk jaar de waarde vaststellen van verschillende soorten onroerende zaken, waaronder alle niet-woningen. ‘Niet-woningen’ zijn alle soorten vastgoed behalve woningen, zoals een bedrijfshal, kantoorgebouw, winkel en horecagelegenheid. Dit noemen we commercieel vastgoed. Overige panden, zoals scholen, sportlocaties, zorgcentra en het gemeentehuis noemen we incourant vastgoed.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Om deze werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren besteden we deze samen met een groot aantal andere gemeenten uit aan de belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

101

101

101

101

101

Baten

3.409

3.948

4.003

4.063

4.124

Totaal

3.307

3.847

3.902

3.962

4.023

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Heffing en invordering OZB niet-woningen.