Kadernota 2020-2023

menu

Overige baten en lasten

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Dit is een verplicht taakveld, waarop de gemeente bijhoudt welke overige inkomsten en uitgaven zij heeft. Deze posten kunnen niet direct toegerekend worden aan één taakveld of hiervoor moet nog een bestemming komen. Voorbeelden zijn een nog niet verwerkte bezuiniging of de post onvoorzien.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Als ambitie is het optimaliseren en innoveren van de bedrijfsvoering opgenomen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

768

1.979

2.765

3.079

3.411

Baten

73

61

50

50

50

Totaal

-695

-1.918

-2.715

-3.029

-3.361

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Algemene baten en lasten, post onvoorzien en bedrijfsvoering algemeen.