Kadernota 2020-2023

menu

Vennootschapsbelasting

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

100

50

50

50

50

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-100

-50

-50

-50

-50