Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Dierenasiel
Het college besloot voor 2019 alleen de bijdrage te betalen voor de wettelijke taken. Voor 2020 leggen we de keuze voor aan de raad om ook voor de bovenwettelijke taken te betalen. Bij het dierenasiel is sprake van een structueel tekort. Zij verzocht de aangesloten gemeenten om een aanvulling. Een aantal gemeenten heeft dit toegezegd. Het gaat dan om een extra bijdrage van € 15.000 per jaar.

Buitengewoon opsporingsambtenaar
De raad discussieerde over de zichtbaarheid van de handhaving door de boa's. Naar aanleiding hiervan stellen we voor de formatie uit te breiden van zes naar zeven fte. Financieel verwerkten we dit in programma 0.