Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt

2018

85

86

89

Gewelds- en seksule misdrijven per 1.000 inwoners (BBV)

2018

4,9

5,1

3,4

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners (BBV)

2018

6,5

5,4

4,2

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

2018

2,2

1,7

2,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV)

2018

0,9

0,9

1,0

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV)

2018

227

131

119

Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV)

2015

1,75

1,14

1,06

Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV)

2018

0,5

0,4

0,3

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl