Kadernota 2020-2023

menu

Wat is de stand van zaken?

Doelstelling

Planning

Uitvoering

Toelichting

We voeren bestaande preventieve programma's uit.

Heeft aandacht. Via lopende preventieprogramma's en buurtpreventie (bijvoorbeeld het voorkomen woninginbraken) maar ook op basis van actuele gegevens. We proberen in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat zaken zich verder negatief ontwikkelen (bijvoorbeeld jeugdoverlast) .

We bereiden het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 voor in gesprek met onze partners. Hierbij hebben we aandacht voor preventieve activiteiten, nazorg, woonoverlast, personen met verward gedrag en ondermijning.

Het nieuwe integrale veiligheidsplan is in 2018 vastgesteld en in uitvoering.

We bieden aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 bekende en verwachte ontwikkelingen het hoofd en houden daarbij oog voor de actualiteit. Onze aanpak is erop gericht om alle medewerkers en externe partijen scherp te houden op ontwikkelingen en feitelijke problemen voor te blijven.

Bekende en verwachte ontwikkelingen krijgen aandacht. Ook zaken die zich onverwachts voordoen. In gesprekken met medewerkers en onze externe partners haken we in op ontwikkelingen en proberen we problemen voor te blijven. Als zich problemen aandienen worden deze aangepakt.

We hebben aandacht voor de beveiliging van onze data, internetbeveiliging en internetcriminaliteit.

Onze security officer en privacy officer hebben deze taak primair in hun werkpakket zitten. Ook investeren we in de bewustwording van onze medewerkers op het gebied van gegevensbescherming. Dit jaar door het interactieve spel Spion op je iPad wat we ook aanboden aan de gemeenteraad. We voeren jaarlijks de ENSIA audit. Deze is gericht op beveiliging van data, systemen en processen. Op dit moment zijn we bezig met het Rekenkameronderzoek over gegevensbescherming. Hier zullen wellicht ook nog verbeteracties uitkomen voor de organisatie.