Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Overall duurzaamheidscore (score 0-100)

2017

51

52

51

Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners

2016

6,7

6,1

6,5

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Voor wegen, openbaar groen en deels openbare verlichting legden we de kwaliteitseisen vast in de notitie Beheren op Niveau. Deze normering sluit aan op de normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen.

Prestatie-indicator

gewenst niveau

2017

2018

2019

  • Centrumgebied

4

3,6

4

4

  • Bijzondere omgeving

4

3,5

4

4

  • Groengebieden

4

3,5

4

4

  • Hoofdwegenstructuur

3

3,4

3

3

  • Fietspaden

4

3,6

4

4

  • Woonwijken

3

3,5

3

3

  • Buitengebied

2

3,6

2

2

  • Bedrijventerrein

3

3,4

3

3