Kadernota 2020-2023

menu

Wettelijke taken

Bij de behandeling van de begroting 2019 spraken we af om bij deze kadernota inzicht te geven in de taken van de gemeente.
We geven in dit programma per taakveld inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken.