Kadernota 2020-2023

menu

Openbaar vervoer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Deze taak is geen wettelijke verplichting. Het kleinschalig Collectief Vervoer is onderdeel van programma Sociaal Domein.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We subsidiëren de Wijkbusvereniging.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

25

25

25

26

26

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-25

-25

-25

-26

-26

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Openbaar vervoer en kleinschalig collectief vervoer.