Kadernota 2020-2023

menu

Parkeren

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Een wettelijke taak is de behandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het verzorgen van parkeervoorzieningen is geen wettelijke taak.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren een parkeerbeleid uit. Onderwerpen hierin zijn betaald parkeren, vergunninghouders, parkeergarage en parkeerzones.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.663

1.641

1.642

1.586

1.591

Baten

1.537

1.871

1.871

1.872

1.872

Totaal

-126

230

229

286

281

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Straatparkeren, parkeergarage, parkeren vrachtwagens en parkeren zwembad.