Kadernota 2020-2023

menu

Recreatieve havens

De jachthaven ‘De Turfvaart’ bij de Westpolderplas is onderdeel van het taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Er is geen wettelijke taak.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Niet van toepassing.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0