Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-213

-152

-154

-158

-155

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Verkoop grond

We verkochten een perceel grond naast de voormalige gymzaal aan de Vondellaan voor de bouw van een medisch centrum.

140

0

0

0

0

Nieuw beleid

2. Sociaal economisch beleid

Voor een goede uitvoering sociaal economisch beleid is extra geld nodig.

0

-30

-30

-30

-30

Maatregelen financiële positie

3. Toeristenbelasting

De invoering van toeristenbelasting levert extra inkomsten op.
De voorgestelde tarieven per persoon per nacht zijn:

  • € 1,00 verblijf in een hotel of bed & breakfast
  • € 0,50 overige verblijfsobjecten (mini-camping, camperplaats of boot).
  • € 0,50 arbeidsmigranten

0

92

100

100

100

Totaal wijzigingen

140

62

70

70

70

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-73

-90

-84

-88

-85