Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Sociaal economisch beleid
De gemeenteraad hecht aan goede relaties met ondernemers en onderwijs. Afgelopen jaren is met inzet van personeel en budget geïnvesteerd in een verbetering van de relatie met ondernemers en onderwijs. We zetten hier vol op in. In de begroting is nu nog alleen een bedrag opgenomen waaruit de regionale bijdrage van REWIN wordt bekostigd. Voor de overige activiteiten is een beperkt budget van € 5.000 beschikbaar. Met dit budget kunnen we de huidige mate van relatiebeheer niet voortzetten. We stellen voor om jaarlijks een bedrag van € 30.000 ter beschikking te stellen om snel en effectief samen met ondernemers en onderwijs economische opgaven en ambities op te pakken.

Toeristenbelasting
We stellen voor om toeristenbelasting vanaf 2020 in te voeren. Het uitgangspunt hierbij is om ook het verblijf van arbeidsmigranten hieronder te laten vallen. We voeren hierover overleg met betrokken ondernemers.
De voorgestelde tarieven per persoon per nacht zijn:

  • € 1,00 verblijf in een hotel of bed & breakfast
  • € 0,50 overige verblijfsobjecten (mini-camping, camperplaats of boot).
  • € 0,50 arbeidsmigranten