Kadernota 2020-2023

menu

Economische ontwikkeling

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Deze taak is geen wettelijke verplichting. Een sterke lokale economie is voor Etten-Leur van groot belang. We willen een sterk ondernemersklimaat. We staan open voor nieuwe ideeën en (maatschappelijk) ondernemerschap. We werken voortdurend aan de ontwikkeling van de lokale economie en de werkgelegenheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Alle inzet voor economische ontwikkeling is meer dan wettelijk verplicht. We voeren uit wat er in de economische paragraaf van het Raadsprogramma 2018-2022 staat. Etten-Leur is en blijft een aantrekkelijk vestigingsplaats voor bedrijven. We werken aan een goede relatie met en tussen bedrijven, eigenaren en investeerders. We formuleren gezamenlijke doelen en sluiten onze acties aan op die van de markt. We intensiveren contacten tussen bedrijven, onderwijs en overheid om te zorgen dat inwoners duurzaam inzetbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

320

290

294

300

301

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-320

-290

-294

-300

-301

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Sociaal-economisch beleid.