Kadernota 2020-2023

menu

Economische promotie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Deze taak is geen wettelijke verplichting. Een sterke lokale economie is voor Etten-Leur van groot belang. We willen een sterk ondernemersklimaat. We staan open voor nieuwe ideeën en (maatschappelijk) ondernemerschap. We werken voortdurend aan de ontwikkeling van de lokale economie en de werkgelegenheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Alle inzet voor economische promotie is meer dan wettelijk verplicht. Zie hiervoor ook de toelichting onder 3-1 Economische ontwikkeling.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

0

92

100

100

100

Totaal

0

92

100

100

100

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Toeristenbelasting.