Kadernota 2020-2023

menu

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Zie taakveld 8-2 grondexploitatie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Zie taakveld 8-2 grondexploitatie.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0