Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-4.936

-4.976

-5.015

-5.038

-5.044

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

We ontvangen budget van het rijk voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid.

760

760

760

760

0

2. Lokale onderwijsagenda

Het ontvangen rijksbudget zetten we gedeeltelijk in voor de uitvoering van de lokale onderwijsagenda 2018-2022.

-136

-127

-120

-120

0

3. Onderwijsachterstandenbeleid

Het resterende rijksbudget zetten we in voor overige activiteiten van het onderwijsachterstandenbeleid.

-624

-633

-640

-640

0

4. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-12

-8

-8

-8

-8

Nieuw beleid

Maatregelen financiële positie

Totaal wijzigingen

-12

-8

-8

-8

-8

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-4.948

-4.984

-5.023

-5.046

-5.052