Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid
We ontvangen geld om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Door meer geld beschikbaar te stellen wil het kabinet het aanbod voor peuters uitbreiden van 10 naar 16 uur per week en de kwaliteit verhogen. Hierdoor verdubbelt ons budget. Het is geoormerkt geld. Een deel hiervan zetten we in voor de uitvoering van de onderwijsagenda. Het resterend rijksbudget zetten we in voor overige activiteiten van het onderwijsachterstandenbeleid.