Kadernota 2020-2023

menu

Openbaar basisonderwijs

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Volgens de Wet op het primair onderwijs zijn we verplicht om te zorgen voor huisvesting van de basisscholen. Hiervoor maken we afspraken met de drie schoolbesturen. Op dit moment stellen we een nieuw huisvestingsplan 2019 - 2034 op.

We zijn verplicht bewegingsonderwijsonderwijs mogelijk te maken. We zijn eigenaar van de gymzalen. Het beheer en onderhoud van de gymzalen komen voor onze rekening.

Ook moeten we zorgen voor passend onderwijs. De bedoeling hiervan is dat leerlingen met een achterstand zo veel mogelijk het reguliere onderwijs volgen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren de lokale onderwijsagenda uit. We bouwden brede scholen en stelden daarvoor een coördinator aan. We betalen het schoolzwemmen en het vervoer daarnaartoe.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

178

180

182

184

186

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-178

-180

-182

-184

-186

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Bijzonder basisonderwijs.