Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Ambitie 2019

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen

2018

86

83

75

861

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt

2018

86

84

84

862

Score natuur en landschap (Telos duurzaamheidsbalans score 1-100)

2017

51

51

47

51

Percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder (BBV)

2016

45,3

46

49,3

46

  1. 1 Het uitgangspunt hiervoor is het bestaande aanbod en kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen
  2. 2 Het uitgangspunt is het behoud, en waarnodig versterken, van het openbaar groen in het stedelijk gebied.

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl , behalve score natuur en landschap.