Kadernota 2020-2023

menu

Musea

Hieronder vallen de activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Voor musea bestaat geen wettelijke verplichting. Omdat we eigenaar van een gemeentelijke collectie zijn, bestaat daarvoor de verplichting dat die goed beheerd wordt.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Het Streek/Huysmuseum, het Drukkerijmuseum en het Natuurmuseum staan in Etten-Leur. Het Streekmuseum ondersteunen we met een subsidie. Het Natuurmuseum mag een pand gebruiken. De Van Gogh Kerk is eigendom van de gemeente. De stichting Van Gogh mag deze kerk gebruiken. Voor hun activiteiten ontvangt deze stichting subsidie.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

230

231

232

234

235

Baten

17

17

18

18

18

Totaal

-213

-214

-215

-216

-216

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Musea en archieven.