Kadernota 2020-2023

menu

Sportaccommodaties

De accommodaties voor sportbeoefening, zoals het zwembad, sporthallen en de sportvelden, vallen onder de taakvelden.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het is geen wettelijke taak om sportaccommodaties te realiseren en in stand te houden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zijn eigenaar van de gronden bij en onder publieke binnen- en buitensportaccommodaties. De sportverenigingen zijn eigenaar van de opstallen. We geven subsidies aan sportverenigingen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.847

2.812

2.821

2.843

2.862

Baten

1.139

1.151

1.165

1.184

1.202

Totaal

-1.708

-1.660

-1.657

-1.659

-1.660

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Zwembad De Banakker, tennisbanen, gymlokalen, sporttereinen Lage Banken, Hoge Neerstraat, De Streek en Trivium.