Kadernota 2020-2023

menu

Sportbeleid en activering

Hieronder vallen de niet-fysieke maatregelen voor het stimuleren van professionele en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Er is geen wettelijke verplichting. Er zijn wel relaties met de wetten in het sociaal domein en de Wet Publieke Gezondheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zetten de combinatiefuncties (3,6 fte) in op scholen om kinderen kennis te laten maken met bewegen en sport. Dit gebeurt samen met Surplus, de scholen en de sportverenigingen. De overheid biedt de combinatiefuncties aan. We vragen hier jaarlijks een bijdrage aan.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

257

256

258

262

262

Baten

2

2

1

1

1

Totaal

-255

-254

-257

-261

-261

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Sportverenigingen.