Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Ambitie 2019

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij

2018

6,59

6,98

6,67

7,0

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.)

2018

74

73

57

741

Percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking

2018

4,5

3,5

3,3

4,4

Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)

2018

28,1

27,5

26,5

28.1

Wmo-cliƫnten met een maatwerk arrangement per 1.000 inwoners

2018

55,5

62,0

52,0

57,0

Percentage kinderen in armoede (BBV)

2015

5,07

5,07

4,35

4,352

Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)

2015

0,93

1,26

1,21

1,26

Jongeren met jeugdhulp (BBV)

2018

10,4

8,7

9,0

10,4

Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

2018

0,5

0,4

0,3

0,5

Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

2018

0,8

0,8

1,0

0,8

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 74 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV)

2018

10,2

13,1

22,6

12,0

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar (BBV)

2018

662,8

660,3

574,6

770,0

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiƫle) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV)

2018

67,8

68,5

68,3

67,7

  1. 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
  2. 2 We pasten de ambitie aan naar het landelijk gemiddelde.

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl