Kadernota 2020-2023

menu

Arbeidsparticipatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Wat we moeten doen is opgenomen in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het doel van deze wetten is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperkingen, zo snel mogelijk werk te laten vinden. We gebruiken hiervoor verschillende instrumenten: we zorgen voor beschut werk en aangepaste werkplekken, begeleiding op de werkvloer, we scheppen werkervaringsplekken, begeleiden bij re-integratie, training en scholing.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren alleen uit wat wettelijk verplicht is.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.476

1.488

1.504

1.542

1.543

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-1.476

-1.488

-1.504

-1.542

-1.543

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Re-integratie.