Kadernota 2020-2023

menu

Wijkteams

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten zorgen voor toegang tot Wmo en Jeugdzorg, informatie en advies, bereikbaarheid en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente heeft vrijheid bij de uitvoering van deze wettelijke taken. We maken gebruik van het Wmo-loket Elz en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook werken we vanaf 2019 met een Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid. Dit team bespreekt complexe probleemgevallen. Dit team heeft ook de wettelijke taak voor preventie en vroegsignalering.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.124

3.286

3.300

3.341

3.347

Baten

66

47

47

47

47

Totaal

-3.058

-3.239

-3.253

-3.294

-3.300

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd en jeugdprofessionals.