Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-1.232

-1.288

-1.413

-1.320

-1.322

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Mantelzorgwaardering

Het aantal mantelzorgers dat een beroep doet op de mantelzorgwaardering nam in 2018 fors toe. De wens van de gemeenteraad is om in 2019 de hoogte van de mantelzorgwaardering te handhaven op € 125. De extra kosten in 2019 zijn € 55.000 (1.400 mantelzorgers).

-55

0

0

0

0

2. Duurzaamheid

Voor duurzaamheid en milieu zetten we op grond van de ontwikkelingen extra capaciteit in.

-42

-126

-126

-126

-126

2. Duurzaamheid dekking

Voor dekking van de extra capaciteit benutten we een gedeelte van de IBP gelden.

20

50

50

50

0

3. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-82

-43

-18

-43

-43

4. Bodemsanering Oude Kerkstraat

Aan de Oude Kerkstraat voeren we een bodemsanering uit.

-120

0

0

0

0

Nieuw beleid

Maatregelen financiële positie

5. Gezonde leefstijl

Voor het bevorderen van een gezonde leefstijl namen we vanaf 2017 € 30.000 in de begroting op. Samen met de GGD voeren we dit op een andere wijze uit.

0

30

30

30

30

Totaal wijzigingen

-279

-89

-64

-89

-139

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-1.511

-1.377

-1.477

-1.409

-1.461