Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Hartreanimatie
Om een zes minuten AED zone in Etten-Leur te realiseren is er gedurende vijf jaar € 20.000 noodzakelijk om AED apparaten aan te schaffen, te onderhouden en te vervangen. Hierbij gaan we ervan uit dat de stichting Hartveilig dit samen doet met inwoners en organisaties. We ontvangen hiervoor eenmalig een bijdrage van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) van € 10.000. Er is ook € 2.000 noodzakelijk voor de jaarlijkse trainingen van de burgerhulpverleners.
Door de huidige financiële situatie stelt het college hiervoor op dit moment geen extra geld beschikbaar.

Afval
Op dit moment werken we aan de aanbestedingen voor de inkoop van inzamelmiddelen en afvalinzameling en -verwerking vanaf 2020. We sluiten hiervoor nieuwe contracten af. We verwachten dat de kosten stijgen. Deze verwachting is gebaseerd op eerdere aanbestedingen bij buurgemeenten. Deze stijging werkt door in de afvaltarieven.

De laatste jaren hielden wij de afvaltarieven laag. We benutten daarvoor geld uit de voorziening afval. De inwoners betaalden dus minder voor de afvalinzameling en -verwerking dan dat het kostte. Deze voorziening is nu ver leeg waardoor we deze systematiek niet langer kunnen toepassen. Ook verwachten we een stijging van de kosten voor de verwerking van afval. We houden er daarom rekening mee dat de afvaltarieven in 2020 fors zullen stijgen.