Kadernota 2020-2023

menu

Afval

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfafval (volgens BBV valt zwerfafval onder 2-1).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Door communicatie en educatie proberen we de hoeveelheid afval te verminderen.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.388

4.456

4.558

4.669

4.682

Baten

5.504

5.611

5.742

5.887

5.899

Totaal

1.116

1.155

1.185

1.217

1.217

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Grof huishoudelijk afval, vuil langs wegen, afvalbakken, oud papier, glasinzameling, chemisch afval, texiel, huisraad, wit- en bruingoed, kunststof, huisvuil restafval, gft, milieustraat, compostering, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.