Kadernota 2020-2023

menu

Begraafplaatsen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten ervoor zorgen dat er minimaal één gemeentelijke begraafplaats is in de gemeente (Wet op lijkbezorging). Deze wettelijke plicht dient een helder doel. Als iemand overlijdt moet diegene een laatste rustplaats kunnen hebben. Ook is er een wettelijke verplichting tot het bijhouden van de grafadministratie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben één begraafplaats (Zundertseweg). Op verzoeken vanuit de markt hanteren we de wettelijke grafrust van 10 jaar. Het onderdeel begraven is niet kostendekkend.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

144

141

143

145

146

Baten

114

133

115

119

123

Totaal

-31

-9

-27

-26

-23

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Beheer begraafplaatsen en begraafplaatsrechten.