Kadernota 2020-2023

menu

Volksgezondheid

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We voeren de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. Hiermee proberen we gezondheidsproblemen te voorkomen. De GGD voert jaarlijks onderzoek uit onder een deel van de Etten-Leurse bevolking. De jeugdgezondheidszorg is ook een onderdeel van deze wet. Die wet schrijft nauwkeurig voor hoe vaak en op welke momenten een consultatiebureau of de GGD (op scholen) kinderen moet zien voor zaken als meten, wegen en inenten. We hebben ook een taak bij rampen en calamiteiten. Het gaat dan om het geven van voorlichting en de opvang van slachtoffers.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De GGD voert voor ons een aantal extra taken uit op het gebied van gezondheidszorg voor de jeugd. Project gezonde leefstijl is hiervan een voorbeeld.

De technische hygiëne zorg op kinderopvang is een wettelijke taak. De financiële afwikkeling staat los van de afrekening van de GGD. Het is mogelijk deze zorg soberder uit te voeren.

Voor de algemene volksgezondheid schrijft de wet alleen voor dát de gemeente actief moet zijn. Het is daarom lastig aan te geven wat nu precies die inspanning voor de wettelijke plicht is.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.377

2.322

2.341

2.320

2.320

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-2.377

-2.322

-2.341

-2.320

-2.320

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Openbare gezondheidszorg, mantelzorgers en vrijwilligers.